1. Zvolte počet karet k výkladu (předvolený je výklad na tři karty, ale začátečníkům doporučujeme začít s výkladem menšího počtu karet, které si musí každý sám vyložit).
  2. Soustřeďte svoji mysl na to, co Vás zajímá.
  3. Otočte vybrané karty a přemýšlejte o poselství, které Vám výklad přináší.
  4. Přečtěte si texty ke každé vyložené kartě a snažte se s jejich pomocí nalézt vlastní výklad a vlastní řešení pro Váš problém. Karty si musí návštěvník této stránky vyložit sám s pomocí vlastní inspirace a životních zkušenosti.

    Autor: Lukáš Berta | Google


Císař

Klíčové pojmy: autorita, moc, odhodlání, řešení, konflikt, arogance.

Císař je mocný vládce. Představuje otcovskou postavu, která nám musí být příkladem. Je autoritou, na níž leží mnohá důležitá rozhodnutí. Proto musí být Císař silný a odhodlaný, aby byl schopen řešit problémy a konat důležité skutky.

Profesionalita je vlastnost bytostná pro Císaře. Nepouští se bezhlavě do činností, kterým nerozumí, a soustředí se, aby zodpovědně dělal svoji práci. Zamyslete se, zda nevyšla nová kniha ve Vašem oboru, kterou byste si mohli nastudovat. Položte si také otázku, zda je pro Vás práce posláním, zábavou nebo jen nutností. Císař totiž ví, že práce vykonávaná jen pro peníze nepřináší skutečné životní naplnění. A i když jsou v životě třeba období, kdy je o práci nouze a nemůžete si vybírat podle Vašich představ, nastane určitě čas, kdy můžete jednat tak, abyste měli práci, která naplní nejen Vás, ale i ty, kteří budou sklízet plody Vaší snahy.

Zkuste se jako Císař dívat do budoucna. Zkuste vymyslet něco nového, co usnadní a zpříjemní život nebo práci Vám i Vašemu okolí. Nespokojte se jen s myšlenkou. Obětujte pár večerů před televizí a zavřete se do dílny nebo podejte žádost o grant. Vaše nápady vyžadují odhodlání, aby byly dotaženy do konce. Jen ty uskutečněné jsou opravdu cenné.

Moc Císaře je rozsáhlá a ovlivňuje jeho široké okolí. Císař se snaží vést ostatní, protože je obdařen příkladným charakterem a zodpovědností. Je připraven řešit závažné otázky. Máte utratit prémie za pěknou dovolenou nebo raději šetřit na rekonstrukci bytu? Máte odjet za prací nebo studiem do zahraničí nebo se věnovat rodině a přátelům zde? Bude lepší koupit dětem drahé hračky nyní nebo jim spořit na studium v dospělosti? Odpovědět na tyto a podobné otázky si musíte sami. Ať už máte na srdci cokoli, Císař Vám bude dobrým průvodcem při rozhodování. Zkuste se rozhodovat zodpovědně jako on.

Císaři je vlastní odhodlání. Jsou chvíle, kdy není možné věnovat dlouhou dobu nad zvažováním našich činů. Císař nejedná bezmyšlenkovitě, ale rozhodně. A vždy v souladu s mravními principy. Pokud vidíte, že se na ulici pohybuje kapesní zloděj, nemusíte jej hned chytit za ruku. I telefonát na polici je způsobem, jak situaci aktivně pomoci. A to rozhodně lepším než nečinné přihlížení.

Karta Císař nemusí nutně označovat právě Vás. Zamyslete se také, kdo ve Vašem okolí je nyní typickým Císařem. Může to být nadřízený, kolega, partner nebo třeba i zákazník. Jaký je jeho postoj k Vám? Může být vstřícný. Avšak pokud se kdokoli těší ze samotné moci, není daleko ke konfliktu a projevům arogance. Při vládnutí se rozhodujte vždy tak, abyste nemysleli pouze na sebe, ale i na zájmy těch druhých.

Ať už jsou před Vámi jakékoli životní a pracovní úkoly, zkuste se jich zhostit s rozhodností a zodpovědností Císaře. Nemusíte být manažerem softwarové firmy ani ředitelem továrny na automobily. Vést vlastní život odhodlaně a čestně je dnes skutečně záslužný čin pro každého.


Kolo štěstí

Klíčové pojmy: předurčení, koloběh, náhoda, štěstí, bezmoc, stereotyp.

Kolo štěstí zobrazuje tři groteskní postavy, nejspíše opice, které se drží velkého otáčejícího se kola. Horní postava s korunou a mečem představuje vládnoucí přítomnost. Vpravo se nahoru chystá budoucnost. Má velké uši a široce otevřené oči, aby lépe poznala, co s sebou do současnosti přináší. Minulost vlevo pro změnu smutně míří dolů. Její čas je nenávratně pryč. Celé kolo pluje na mořských vlnách. Ukazuje tak, jak je koloběh našeho života vratký a jak jsme často doslova bezmocně unášeni okolním proudem událostí.

Na první pohled může Kolo štěstí připomínat rovněž ruletu nebo výherní kolo, na kterém si vytočíme nějakou výhru. Štěstí je pak věcí náhody. Nezasloužený prospěch nebo laciný zisk. To jsou věci, po kterých kdekdo touží. Za štěstí je tak tedy považováno mít se dobře bez práce a vlastního přičinění. Proto jsou do kola vpleteny tři postavy, kde každou chvíli je na vrcholu jiná. Kolo ukazuje lačnost, radost i zklamání v tomto prostoduchém kolotoči. Náhodné štěstí je totiž obvykle velmi nestálé. Skutečné a stálé štěstí si musíme zasloužit.

V této kartě lze však především spatřovat ustavičné střídání našich životních období. Pro někoho to může být stereotyp každodenních starostí a povinností. Tedy to, co nás obklopuje zvenčí. Práce i volný čas se může den co den ztrácet v nudných odstínech všednosti. Člověka pak pohltí pocit bezmoci a uvěznění v kole osudu. V takovém případě je tato karta výzvou k vyvázání se z nešťastného koloběhu, který nás obklopuje každý den.

Mnoho lidí často naráží také na to, že opakuje v životě stejné chyby. Kolo štěstí je pak principem uvnitř nás. Například opustíte jednoho partnera pro jeho nesnesitelnou povahu, ale po roce zjistíte, že nový partner má téměř tytéž chyby jako předchozí. Jak je to možné? V Kole štěstí je odpověď.

Bezmyšlenkovité chození v kruhu je nejjednodušší. Na opakující se životní otázky máme připraveny obvykle stále ty stejné odpovědi. Jednáme automaticky pomocí vzorců, které si ani neuvědomujeme. Někdo neodepisuje na zprávy, i když je to věcí slušnosti a odpovědět lze třeba i jen jednou větou. Někdo pro změnu chodí pozdě na schůzky a věří, že okolí jej takového již přijme. A někdo se pro změnu zdráhá být upřímný a raději se vymlouvá i v maličkostech. Příkladů je nespočet.

Obvykle jednáme, jak jsme byli naučení. Odvrhnout princip setrvačnosti a vykročit ze zaběhnutých kolejí je proto velmi těžké a vyžaduje to mnoho přemáhání. Snažit se tak říkajíc "překročit vlastní stín" je otázkou doživotního snažení.

Kolo štěstí, jak již název napovídá, vypráví o koloběhu a rovněž o štěstí. Někomu rutinní a všední režim přináší životní řád, jakousi jistotu a tím i skutečné štěstí. Pro jiného je naopak stereotyp ubíjející a své štěstí vidí v nalézání nových cest a příležitostí. Snažte se i Vy vypořádat s Kolem štěstí po svém.


Věž

Klíčové pojmy: vytrvalost, budování, odolnost, materialismus, ješitnost, zištnost.

Věž zobrazuje vysokou stavbu, kterou zachvátil požár. Střecha s hradbami doslova odlétla kvůli ničivé síle plamenů. Samotná věž je symbolem budování velkolepého díla, které však díky zištnosti nebo pýše stavitelů končí zkázou. Postavy, které na kartě vidíme, se možná chtěly ze zvědavosti dostat až k oblakům. Možná jim šlo jen o vlastní ješitnost a snahu překonat své sousedy. Urputná snaha se stala marnou a dílo je zničeno.

Věž si lze představit jako materiální bohatství, které lze vršit do závratné výše. Každý, kdo tak činí bez vhodné míry, riskuje, že se jeho Věž nakonec zboří. Kdo nemá Věž žádnou, nemá co ztratit. Nemusí mít strach, že mu ji zničí požár, vítr, nebo že postupně jeho bohatství časem zchátrá. Ovšem málokdo se vydá na cestu odříkání a vzdá se blahobytu, který svět nabízí.

Naopak, bohatství představované Věží je především ukázkou vytrvalosti a odhodlání něco velkolepého budovat. Věž nelze postavit přes noc. Tato karta Vás proto povzbudí, pokud například pracujete na rozsáhlém projektu, chcete zrekonstruovat byt nebo startujete novou životní etapu. Věž je motivací pro Vaše plány.

Věž se tyčí vzhůru a již z dálky tak dává vědět, že v ní přebývá někdo mocný. Zároveň těm, kdo ji obývají, poskytuje neocenitelný pohled do dálky. Věž může být proto dobrým prostředkem, jak se povznést nad běžné každodenní problémy a jak získat skutečný světový rozhled.

Postavy, které z Věže padají, jsou pouze varováním. Karta je poselstvím o tom, že jakékoliv zázemí nemusí přečkat věčně. A pokud je stavba, tedy snaha něco tvořit, hnána pouze zištnými úmysly, je výsledek často nekvalitní a snadno otřesitelný. Tedy pokud budete dělat nějakou činnost pouze s ohledem na Váš prospěch, nebude výsledek sám o sobě jistě dobrý. Taková Věž se brzy zřítí.

Poselství karty je zřejmé: Budujte a radujte se z Vašeho díla. Jen dejte pozor – Věž, která přesahuje Vaše schopnosti nebo možnosti, se zboří i s Vámi. Přestaňte proto hledat štěstí v oblacích a stůjte raději pevně nohama na zemi. Stejně jako Vaše Věž. Pomyslete, kolik například znáte lidí, kteří přecenili vlastní síly a budovali firmu či bydlení na dluh, který nakonec jejich vysněnou Věž strhl k zemi. Rozvahy není nikdy dost a spěchat je často zbytečné.

A pokud máte pocit, že Vaše Věž právě spadla, nezoufejte. Díky tomu jste nyní zkušenější a budete mít lepší odhad. Věž může být pro každého zázemím a oporou. A každá další by měla být pevnější než ta předcházející. Na tom, zda právě ta Vaše Věž předčí výškou a fasádou ty okolní, záleží jen málo. Důležité je, aby Vám vyhovovala a byli jste s ní spokojení.


Vůz

Klíčové pojmy: zážitky, aktivita, cestování, fantazie, pýcha, zběsilost.

Vůz představuje udatného bojovníka, který je tažen na voze párem silných koní. Při bližším pohledu ale zjistíte, že motiv karty připomíná spíše karnevalový výjev, který je shora orámován oponou. Zda je tedy muž na voze skutečným mocným dobyvatelem nebo jen divadelním hercem bude záležet na Vás.

Koně jsou však v každém případě praví a symbolizují mocnou energii, kterou je třeba držet v otěžích. Jen tak může být tato síla smysluplně a účelně využita. Vůz proto vybízí k aktivitě a činnostem, které Vám přinesou nové zážitky. Cestování je pro Vůz nejpřirozenější z nich.

Pokud tedy přemýšlíte už delší dobu, zda se vydat na dobrodružnou cestu do hor či pralesa, bude tato karta dobrým impulzem pro Vaše odhodlání. Máte-li raději skromné cíle, pak vězte, že cesta vlakem a turistický průvodce v ruce mohou být zárukou nevšedních zážitků. V době, kdy má již skoro každý vlastní automobil, je jakýkoli jiný způsob dopravy vpravdě exotický a ke skromnému dobrodružství není nikdy daleko.

Zážitky a poznávání nových obzorů ale nejsou jen otázkou velkých investic a nedozírných dálek. Zážitky čekají mnohdy doslova za rohem. Zkuste se zamyslet, jaké aktivity Vám již delší dobu unikají pro nedostatek času nebo odvahy. Chcete začít hrát kuželky, malovat, cvičit jógu, pěstovat kaktusy nebo si upéct vlastní chleba? Pokud neznáte nikoho, kdo by Vám v takovém snažení přímo pomohl, nevadí. Vůz je znamením energie, kterou jen musíte uchopit do vlastních rukou.

Díky fantazii můžete rozvinout všechny možnosti karty Vůz. Jak získat vlastnosti rytíře? Jako muž si tak třeba dodáte více odvahy. Jako žena pro změnu víru v to, že se snad konečně objeví vysněný pohádkový princ. Jako muž si ale dejte pozor na pýchu, která by Vám mohla propůjčit falešné zdání Vaší dokonalosti. A jako žena buďte ostražitá, abyste rozeznala pravého prince Vašeho života od obyčejného herce, který se za něj pouze vydává.

Mějte se také na pozoru před negativními tendencemi, které může splašené koňské spřežení vnést do Vašeho života. Stane se třeba, že dostanete chuť prásknout bičem a opustit něco významného. Dejte pozor, aby takové rozhodnutí, pokud někdy přijde, nebylo ukvapené. Vůz je znamením řízených změn, ne zběsilého jednání.

Život je činorodou aktivitou, kterou musí vždy doprovázet i odpočinek. Pokud se cítíte přepracovaní, může být právě Vůz známkou nutnosti zpomalit. Dnešní uspěchaná doba je připomínkou toho, že každý z nás nemůže být tím, kdo se na Voze veze. Mnozí jsou alespoň občas v roli koně, který spolu s ostatními táhne Vůz kupředu. Být takovou tažnou silou je vždy záslužná a potřebná činnost. Vyžaduje však i vhodný čas pro odpočinek a načerpání nových sil.

Nezapomeňte proto, že Vůz je jen prostředek na cestě Vašeho života. Osud musíte mít sami pevně ve Vašich rukách.


Smrt

Klíčové pojmy: změna, příležitost, odpoutání, pokora, zánik, utrpení.

Smrt ukazuje kostlivce s kosou. Navzdory obavám není tato karta předzvěstí fyzické smrti, ale je především symbolem životní změny. Staré odchází, aby uvolnilo cestu novému. Protože však mnoho významných životních změn je doprovázeno i bolestnými zážitky, má zde hrůzyplný výjev své opodstatnění.

Kostlivec kráčí po černém úrodném poli, na kterém již brzy začne růst obilí. To je důkazem, jak plodné a pozitivní období bude následovat. Na poli je vidět několik končetin a mužská i ženská hlava s korunou. Tyto dvě hlavy zdůrazňují, že první nejdůležitější změna v životě se týká odpoutání od našich rodičů.

V období plnoletosti téměř každý zvažuje, zda se postavit na vlastní nohy, případně zda odejít na studia třeba do jiného města nebo do zahraničí. Takový krok představuje zánik dosavadního pohodlného života a obrazně vyjádřeno i smrt jedné životní etapy. Té, které dominovali maminka a tatínek. Dále to již nejsou oni, kdo by jako král a královna vládli Vašemu životu. Vládcem ale rozhodně není ani podivný kostlivec. Ten korunu na hlavě nemá a kartou pouze prochází.

Existuje i mnoho dalších příkladů, kde tato karta může nalézt uplatnění. Významnou příležitostí pro změnu je třeba jiné zaměstnání, kde můžete Vaši kariéru přetvořit od základů a získat novou tvář. V partnerském svazku pak existují různé etapy. Svatba je například přelomovým momentem, který k sobě lidi poutá a vytváří úrodnou půdu pro budoucí sklizeň lásky, pomoci i porozumění. Zároveň uzavírá období volnosti a menší zodpovědnosti a někdy i opět období spojené s přímým vlivem rodičů.

Na rozdíl od ostatních tato karta na sobě nemá zobrazený název, a proto je pojmenování Smrt poměrně zavádějící. Je zjevné, že mnohem výstižněji by se mohla jmenovat například Změna. Ovšem kostlivec je u nás až příliš úzce spojen se zánikem a utrpením, než aby připomínal i zrod čehokoli nového.

Avšak kostlivec na kartě je jiný. Není vidět jen holá kostra, ale spíše kostnatá postava pokrytá zčásti svalovinou. Vidíme tedy někoho, kdo musel přijít o svůj vzhled, aby nabyl nové podoby. Je možné, že již za pár kroků bude mít kostlivec opět tělo na svém místě a bude mít i novou lidskou tvář.

Věci se v životě mění. Mnohé jsou nepodstatné, ale některé zásadní. Tato karta je připomínkou právě těch důležitých, které Vás mohou změnit bytostně (obrazně až na kost). Nepropadejte však sklíčenosti při pohledu na kostlivce. Tuto kartu přijímejte hlavou, nikoli přímočaře srdcem. Srdce může být motorem, ale udávat směr změn Vašeho života by měl Váš rozum.

Pokud má zůstat zachována důležitá rovnováha v přírodě i v životě, musí vždy něco skončit a odejít, aby mohlo cokoli dalšího nového přijít. Všechny změny je nakonec třeba přijímat s pokorou.


Luna

Klíčové pojmy: pasivita, minulost, tajemství, spánek, závislost, manipulovatelnost.

Luna je k nám natočena z profilu. Nepromlouvá přímo k nám. Zdá se také, jako by se za ní schovávalo slunce se svými paprsky. Důvod je jednoduchý. Luna je skutečně jakýmsi zrcadlem slunce. Její svit, který v noci můžeme pozorovat, je totiž jen odrazem sluneční záře.

Kdysi dávno byla Luna živá. Dnes je to jen studený kámen. Její tvář se po miliony let nemění. Není zdrojem energie jako slunce, pouze přijímá a odráží paprsky, které k ní dorazí. Je pro nás tedy především symbolem pasivity. Vše, co na ní dnes vidíme, je otázkou dávné minulosti.

Luna je průvodkyně. Nenabídne Vám pomocnou ruku. Je příliš vzdálena a pluje po své cestě na noční obloze. Můžete při pohledu na ni přemýšlet o dávných časech a studovat tajemství, které její zvrásněná tvář skrývá. S Lunou získáte inspiraci a prostor k rozjímání v místech, která obklopuje temnota.

Ve vztazích tak Luna ztělesňuje vždy toho méně aktivního, který na sebe nechává zářit svůj protějšek. Toho, kdo se rád nechává vést a přemlouvat. Případně někoho, kdo využívá energii druhých, aby mohl žít v jejich záři. Luna nás upozorňuje na člověka nebo období, které bude pasivní. Může se jednat o blízkou osobu, od níž jste si slibovali, že Vám dodá sílu, a která jen pasivně přihlíží. Luna může ale stejně dobře naznačovat, že nyní přichází doba, kdy byste Vy sami měli snížit svoji aktivitu a zpomalit. Noc, které Luna panuje, je totiž časem spánku a snů.

Na kartě kromě Luny dominují dva psi a rak. Ti společně připomínají rozdílné možnosti, jak lze pasivní charakter Luny rozvinout. Stejně jako je nám Luna vzdálená svoji chladností a odloučeností na nebeské dráze, je i podstata psů a raka daleka té lidské. Jsou to zvířata, která mohou žít samostatně. Člověka ke svému životu nepotřebují.

Psy si však lze podmanit. Vyjadřují tedy možnost, že s pasivními lidmi lze někdy manipulovat. Že je lze doslova „vycvičit“ nebo „ochočit“. Zamyslete se, zda u sebe nebo ve svém okolí nepozorujete náznaky takového chování. Luna se tak v podobě psů stává naprosto závislou na svém protějšku. Bez slunce by byla nadobro ztracená.

Rak, který je zobrazen nejníže, naopak připomíná bytost, která není schopna jakéhokoli vztahu a usměrnění. Rak je k pasivitě vůči člověku přírodou předurčen a žije raději v odloučení na dně velkého bazénu. Ztělesňuje proto takové lidi, kteří své bohatství (perly, které rak svírá) nacházejí uvnitř vlastní samoty (za krunýřem).

Bez slunce by Luna tedy nebyla takovou, jak ji známe. Luna proto potřebuje partnera, který ji bude dávat energii a světlo do života. Bez slunce by byla Luna v podstatě neviditelná.



Ďábel

Klíčové pojmy: chaos, tvořivost, rozkoš, fantazie, anarchie, lež.

Ďábel na této kartě je velmi zvláštní postavou. Je zřejmé, že nejde o temného posla pekel, na jakého jsme zvyklí z pohádek. Tento Ďábel je na první pohled humorný, protože šilhá a vyplazuje jazyk – jako by chtěl svým šklebením někoho rozesmát. Jeho druhý obličej umístěný v břiše však připomíná, že tomuto dojmu nesmíme věřit. Ďábel je ztělesněním lži a chaosu, protože má na jednom těle také prsa a penis.

Tato karta tak může být předzvěstí skutečné anarchie, která se lehce zmocní Vašeho života. Představte si, jak snadno můžete přijít o klid a pravidelný rytmus života, pokud někdo blízký onemocní nebo když přijdou problémy v práci či ve vztazích.

Nesmíte se však poddat obavám. Jsou věci, které sami neovlivníte, jako třeba nečekaná nemoc, přírodní pohromy nebo výkyvy na burze. Na druhou stranu se Ďábel může pokoušet přímo o Vás. Zamyslete se, jak moc jste byli poslední dobou v pokušení lhát nebo podvádět. I drobné výmluvy nebo špatně vrácená hotovost v obchodě u pokladny, kterou jste si mlčky ponechali, to vše jsou náznaky Ďáblova vlivu. O skutečné lži, nevěře nebo krádeži ani nemluvě.

Ovšem spoustu z těchto věcí můžete sami ovlivnit. Ďábla nelze vychovat ani spoutat. Naopak Ďábel sám spoutává všechny, kteří se poddají jeho vlivu, jak je i na kartě vidět. Je tedy na Vás, jestli se rozhodnete pokušení odolávat, nebo se mu raději vůbec nevystavovat. Když se nechcete opít, je lepší do lokálu nechodit. Plavání na stadionu nebo návštěva kina mohou být v takovém případě alternativou, pokud chcete aktivně čelit ďáblovým svodům.

Ďábel drží v ruce pochodeň, která připomíná štětec. Kreativita je mu dána a je jednou z oblastí, kde se uplatní jeho schopnosti ve Váš prospěch. Ďábel má bohatou fantazii, kterou ovšem využívá především ke lsti a mámení. Pokud však Vaši fantazii nasměrujete k tvůrčím činnostem, můžete se radovat z úspěchů Vaší nápaditosti. Můžete namalovat obraz nebo si založit internetový blog. Stejně tak dobře ale potěšíte někoho blízkého neobvyklým dárkem nebo vnesete novou jiskru originality do Vašeho milostného života. A pokud jsou plody Vaší fantazie až příliš odvážné, oddejte se snění. I tak Vám mohou být rozkoš a potěšení odměnou.

Ďábel žije v našem stínu. A protože stín nás trvale doprovází, je i Ďáblovo pokušení neustále přítomné. Hlavní, co s sebou jeho vliv přináší, je opak řádu a pořádku. Opak naší vědomé vůle a ctností, jimiž se řídíme.

Ať už na Ďábla a jeho vliv narazíme sami u sebe nebo v našem okolí, buďme za něj vděčni. Ďábel nás zkouší a pomáhá tak utužovat charakter a sebekontrolu. Jen díky němu rozeznáváme lidskost. Každý, kdo se s Ďáblem utkává a vítězí, může být právem hrdý sám na sebe.


Svět

Klíčové pojmy: moudrost, završení, naplnění, celistvost, neúspěch, ztráta.

Karta Svět zobrazuje nahou ženu uprostřed slavnostního věnce. V levé ruce drží magickou hůlku a v pravé lahvičku ukrývající tajemnou esenci. Hůlka je důkazem její moci a lahvička připomíná sílu jejího poznání. Obklopují ji čtyři evangelisté, kteří mají nad hlavou svatozář. Svět je vyvrcholením usilovného snažení a připomíná naplnění cesty. Příchod vytouženého cíle.

Důležitý je střed karty. Vyjadřuje totiž to, co je skutečně požadováno. Žena uprostřed proto může zosobňovat jakékoli Vaše niterné cíle. Může být spřízněnou duší, na níž jste čekali a která Vám nyní otevírá náruč.

Díky nahotě může být symbolem odhalení a úspěšného vyřešení nějakého problému. Její šála připomíná, že může být i múzou, myšlenkou či nápadem, který nakonec došel uskutečnění.

Karta Svět může být zjevně i skutečnou ženou, přítelkyní nebo manželkou - poukazuje tak na šťastný svazek či vztah. Cokoli Vás při pohledu na tuto kartu napadne, je jistě důležité. Přemýšlejte proto, jaká Vaše usilovná snaha může být nyní završena a může Vám přinést pocit naplnění.

Při očekávání výsledku musíte být mnohdy trpěliví. Dokončení nemůže nikdy předběhnout samotnou práci. Karta Svět proto také varuje před zklamáním a neúspěchem. V nepříznivé pozici může tato karta ohlašovat možnost nezdaru a marnosti Vaší snahy. Otázkou v takovém případě je, zda bude na vině Vaše překotná snaha dojít příliš rychle k cíli, nebo Vám plány kazí někdo jiný.

Svět neznamená pouze dokončení a uzavření nějaké záležitosti. Je také novým začátkem. Při poznání je potřeba vždy počítat s tím, že bude Vaše cesta pokračovat. Pokud by karta byla symbolem uzavření manželství, pak následný manželský život je pro Vás něčím novým. Pokud by byla symbolem završení nějaké práce, přijde další nový projekt nebo zakázka.

Karta Svět rovněž připomíná, že pravou a nepomíjející hodnotou, která by pro Vás měla být cílem, je moudrost. Věnec, který Svět obepíná, je důkazem celistvosti, jež s sebou moudrost přináší. Moudrý člověk totiž chápe svět v mnoha souvislostech, které do sebe zapadají jako jednotlivé lístky velkého věnce. Ten poté korunuje lidský život a dává mu skutečnou hodnotu. Moudrost je v řečtině Sofia. Filosof je pak v překladu ten, který moudrost miluje (filein - milovat - sophie - moudrost). Dost možná, že žena na kartě je právě Sofií (moudrostí), která se Vám nyní ukazuje v celé své kráse. Zkuse ji milovat a poznávat. Staňte se filosofem. Díky moudrosti uzavřete mnohé nezodpovězené otázky a Váš život získá uzavřený celistvý ráz.


Zamilovaní

Klíčové pojmy: láska, vztah, vášeň, cit, strádání, pokušení.

Zamilovaní ukazují anděla lásky, který míří svůj šíp dolů na zem. Mezi obyčejné lidi, kde se snaží probudit jejich vášně a vzájemné city. Tato karta nemá ústřední postavu, protože mezilidské vztahy jsou často velmi komplikované. Je rovněž mnohoznačná, a proto záleží na Vás, jak ji vyložíte.

Postava vlevo může představovat kněze, který žehná svazku mladých milenců. Může to být ale i manžel, který přistihl svoji nevěrnou ženu s jiným mužem. Může to být kuplíř, který nabízí prodejnou lásku ženy vpravo. Konečně to může být i ošklivá zámožná žena, jejíž muž uprostřed rozmýšlí, zda je pro něj důležitější bohatství a pohodlí, nebo láska a upřímnost. Představivosti se meze nekladou a skutečnou povahu této karty určíte jen Vy sami.

Karta nese poselství o tom, že láska má mnoho podob. Život bez toho, abyste někoho nebo alespoň něco milovali, postrádá svůj půvab a hloubku. Jistě lze žít i bez lásky, ale je to stejné jako vařit oběd bez koření. Pokud vyberete koření nesprávné, zvolíte jeho špatnou míru nebo na něj úplně zapomenete, nepochutnáte si ani Vy, ani ostatní.

Zamilovanost je ovšem často jen slepou vášní pro někoho druhého, pouhým vzplanutím. Dejte si proto pozor na Amorovy šípy, které ve Vás rychle probudí nadšení. Pokud to myslíte se vztahy vážně, představte si, jak bude člověk, který Vám učaroval, vypadat za rok nebo také za třicet let. Bude se Vám líbit i se dvěma těžkými nákupními taškami? Co když bude chtít večer sledovat seriály, které Vás nebaví? Budete jej milovat i s umělými zuby? A konečně, dokážete si jej představit jako rodiče Vašich vlastních dětí?

Růžové brýle vždy dříve nebo později zmizí a láska je umění dlouhodobě pěstovat vztah. Záleží na Vás, zda budete mít dost sil a chuti přikládat polínka do společného krbu lásky, který zahřeje Váš život. Dlouhodobý vztah totiž vyžaduje mnoho odříkání a kompromisů, protože sdílení sebe sama s kýmkoli druhým je vždy velmi náročné.

Jen když budete mít skutečnou žízeň, teprve pak poznáte, jak je samotná voda dobrá. A stejně tak bez osamění nebo citového strádání těžko oceníte, že hluboký a pevný vztah není v životě žádnou samozřejmostí. K dlouhodobým vztahům patří vždy i pokušení a nutnost odpouštění. Sklon k hříchu je člověku totiž vrozený. Hříšné myšlenky proto nejsou špatné, ale přirozené. Jsou otázkou vnitřního boje a smíru v každém z nás. Chtít ovšem záměrně a vědomě skutečně hřešit je špatné.

Karta Milenci vybízí k zamyšlení nad emocionálním životem. Děláte to, co skutečně milujete? Obklopujete se lidmi, kterým můžete bezmezně důvěřovat a kteří jsou k Vám upřímní? Hodnocení vztahů je vždy na místě. Nenechávejte se unášet jen pocity. A každý den buďte šťastni za možnost sdílet Váš život s někým blízkým.


Blázen

Klíčové pojmy: intuice, odvaha, skromnost, upřímnost, pomatení, hlouposti.

Blázen je zarostlý tulák, který opouští pohodlný život a vydává se na cestu do neznáma. S sebou si toho nese jen málo. Netouží po blahobytu a bohatství, stejně jako byste neměli ani Vy. Blázen vybízí ke skromnosti. Pravou hodnotou jsou totiž pro Blázna bezprostřední zážitky a poznání z cest. A nemusí jít nutně o cesty nové a daleké.

Blázen Vám může pomoci zbavit se starých životních schémat nebo předsudků. Zkuste se podívat na svět nezaujatě jako Blázen a objevovat nové a nepovšimnuté maličkosti. Můžete zasadit novou květinu, prolistovat knihu, která Vás zaujala ve výloze knihkupectví, můžete si vybrat nový čaj a vychutnat si jej na netradičním místě. Nebo se prostě jen zastavte na ulici, zadívejte se na mraky a hledejte v nich inspiraci pro dnešní den.

Blázen je optimista a Vy můžete být optimisté s ním. Nestyďte se a projevte se beze strachu takoví, jací opravdu jste. Chcete si koupit výherní los? Zkuste to, třeba Vám bude přát štěstí. Máte chuť pošimrat Vaši drahou polovičku za krkem? S chutí do toho, smysl pro humor je pro život nepostradatelný. Váháte, jestli zveřejnit životopis na internetu a poohlédnout se po nové práci? Za zkoušku nic nedáte a uvidíte, jaké nabídky Vám budou přicházet. Jako optimisté buďte odvážní, upřímní a aktivní. Okolí to jistě přijme.

Intuice, která vede Blázna, bývá zdrojem nezměrného odhodlání a velkých činů. Proto pečlivě naslouchejte všem impulzům vycházejícím z Vašeho nitra. Karta Blázen ve Vás může vzbudit silné city a touhu oddat se jim. Odvážně se tak možná vydáte vstříc nevšednímu dobrodružství, milostnému románku nebo prostě jen zavřete na pár minut oči a pustíte uzdu vlastní fantazii.

Každé citové hnutí však potřebuje i svůj protipól, kterým je rozum. Dejte proto vždy pozor na to, aby Vás Bláznova síla neovládla zcela a abyste si zachovali i zdravý úsudek. Neřízená cesta bláznivých nápadů by mohla vést k pomatení Vaší mysli a zbytečným ztřeštěnostem. Takové jednání může být pak nebezpečné a vést až ke zkáze Vašeho manželství, kariéry nebo přátelství. Vyměnit Vašemu nadřízenému cigarety v krabičce za napodobeniny ze žvýkací gumy může připadat legrační nakonec jen Vám samotným. A kdybyste chtěli šířit lásku tak, že začnete objímat na veřejnosti náhodné kolemjdoucí bez varování, můžete se setkat minimálně s nepochopením.

Blázen ale nemusí přebývat ve Vás. Můžete na něj narazit ve Vašem okolí. Buďte proto pozorní a sledujte, kdo se chová netradičně a má nové nápady. Vám samotným pak Blázen může propůjčit originalitu, bezstarostnost, svěží myšlenky a citlivý pohled na svět. Tento dar si musíte patřičně užít.


Slunce

Klíčové pojmy: energie, pracovitost, motivace, spolupráce, úzkost, rivalita.

Slunce se dívá upřeně přímo na nás. Jeho žluté paprsky nabité energií doslova tančí. Červené jsou pro změnu jako rozžhavené meče. Barevné kapky směřují od Slunce pryč a rovněž vyjadřují prýštící energii, které má slunce na rozdávání.

Tato karta Vám přináší motivaci a odhodlání. Nejde jen o to nějakou činnost začít, ale mít i dostatek sil k tomu vytrvat a nepolevit ve snažení po týdny, nebo třeba i měsíce. Právě Slunce může naznačovat, že nastala vhodná doba pustit se do rozsáhlých projektů, protože budete mít energie na rozdávání. Případně, že se ve Vašem okolí objeví nějaký „tahoun“, který Vás dokáže motivovat ke zvýšenému pracovnímu úsilí.

Dvě spoře oděné postavy ve spodní části karty připomínají buď zápas nebo snahu si navzájem pomoci. Oba muži totiž balancují na vodní hladině. Chůze po vodě je odedávna považována za zázrak. Karta tak ukazuje, že pod přímým vlivem Slunce není nic nemožné.

U postav není však zřejmé, jestli se snaží jedna druhou vyvést z rovnováhy nebo se naopak navzájem podporují. V prvním případě se jedná o rivalitu, ve druhém o spolupráci. Zamyslete se proto, co ve svém životě nyní pociťujete více.

Energie, kterou s sebou Slunce přináší, se může totiž snadno obrátit ve Váš neprospěch. V práci či v životě se možná objeví mocný rival, který Vám nažene strach. Obavy a úzkost však mohou přijít i v případě, že špatně odhadnete vlastní možnosti a pustíte se bezhlavě do velkého projektu, který přestanete mít pod kontrolou.

Mějte proto na paměti, že voda pod nohama mužských postav znázorňuje právě nejistotu, která vždy doprovází stav, kdy je ve hře velké množství energie.

Nezapomínejte ani na poetický rozměr, který v sobě Slunce nese. Lehnout si na vyhřáté místo nebo se na pár minut postavit k oknu a zavřít přitom oči – nechat se prostupovat uklidňujícími paprsky – to může být dostatečná odměna po vyčerpávajícím dni.

A pokud je třeba zataženo a Vy nevidíte Slunce na obloze, ve Vašem okolí ani ve Vašem nitru, nezoufejte. Tato karta je pak příslibem lepších zítřků. I za temnou oblohou zataženou neprostupnými mraky je totiž Slunce. Stačí na něj usilovně myslet a postavit z vlastní trpělivosti most, který Vás ke Slunci nakonec dovede.


Císařovna

Klíčové pojmy: porozumění, péče, důvěra, tvořivost, zklamání, zármutek.

Císařovna je matkou plnou porozumění a něhy. Díky svým ušlechtilým činům si zasloužila důstojný trůn, aby mohla vládnout všude tam, kde je její péče zapotřebí.

Jako pro každou matku i pro Císařovnu jsou důležité především city, které dává a přijímá. Upřednostňuje pospolitost proti individualitě. Základem je pro ni vztah a lidská blízkost. Lze ji proto vnímat jako pečovatelku, která dokáže naslouchat, vychovávat a tišit bolest. Její síla se projevuje jak v mateřství, tak i v mnoha dalších činnostech, které vyžadují citlivý přístup a vytvářejí vztah.

Císařovna střeží prostředí bezpečí a důvěry. Podstatný je pro ni domov jako místo klidu a zázemí, kam se může vždy vrátit a kde nalezne pocit jistoty. Dokáže se vcítit do druhých a poskytnout jim tak pochopení a útěchu.

Tento ženský princip Vás může provázet, pokud prožíváte období nepokoje a nejistoty. Pokud čekáte třeba na výsledky rozboru krve nebo na důležitý dopis, zkuste se zamyslet, komu z Vašich známých se svěřit a kdo Vám může poskytnout potřebnou útěchu. A také naopak – položte si otázku, zda není mezi Vašimi blízkými někdo, koho zanedbáváte, nebo někdo, kdo by uvítal Vaši pomocnou ruku a zdráhá se Vám svěřit. Lékem na bolest je v mnoha případech i obyčejné přívětivé slovo.

S Císařovnou si můžete uvědomit, jak je důležité i v každodenních věcech nezapomínat na tvořivý mateřský princip v nás. Pokud chcete pěstovat květiny, můžete vzít do ruky příručku a zvolit vhodnou odrůdu, kombinaci i postup ošetřování. Vše podle návodu. Císařovna by však naslouchala svému srdci a vybrala si květinu, jaká se jí líbí bezprostředně. Při péči o ní by starostlivě pozorovala, jestli jí svědčí více nebo méně vody při zalévání. A také by zkusila, ve kterém koutě se květině nejlépe daří a kde zároveň nejlépe vypadá.

Přátelské svazky jsou důležitou součástí života. Císařovna umí dobře odlišit ty povrchní a prchavé od hlubokých a stálých, které přetrvají věčnost. Opravdový přítel se pozná jen v nouzi. Zamyslete se, kolik Vašich známých Vám nezištně pomůže s celodenním stěhováním nábytku nebo kolik jich zruší svůj plánovaný program, protože Vám je úzko a chcete se někomu svěřit. Tak poznáte pravé přátele od obyčejných známých.

Císařovna chce být pro okolí skutečnou oporou, protože tutéž oporu v okolí i hledá. Je proto zranitelná a nevyhne se zármutku. Kde je očekávání, bývá často i zklamání. To bývá však jen dočasné. S důvěrou a porozuměním na pravém místě je totiž Císařovna vždy obklopena těmi, kdo umí vstřícnou ruku nejen přijmout, ale i podat.


Mág

Klíčové pojmy: komunikace, obratnost, bystrost, seznamování, přecenění, selhání.

Mág je obratný kouzelník, který umí zaujmout i pobavit. Je velmi šikovný a přitahuje pozornost okolí. Mág se nenechá nikým ošálit, protože on sám je tím, kdo ovládá mnoho triků. Musel však dlouho rozvíjet svůj talent, protože bez vytrvalosti a cviku by zůstal jen nadaným učedníkem a nedosáhl by mistrovství.

Mág je především symbolem obratné komunikace. Tato karta Vám dodá odvahu, sílu a jistotu při jakémkoli závažném rozhovoru. S Mágem zvládnete lépe složité rodinné spory, nelehká obchodní jednání, pracovní pohovor, nepříjemný telefonát nebo i reklamaci polámané žehličky.

Tato karta Vás rovněž vybaví vtipem a obratností i při nezávazné konverzaci. Bude Vám tak dobrým pomocníkem při společenských událostech všeho druhu. Můžete se stát hvězdou večírku, získat obdiv Vašich spolupracovníků nebo jen rozesmát prodavače v novinovém stánku. S touto kartou zvolíte správná slova ve správný čas. Takové nadání se hodí, když budete chtít zaujmout Váš protějšek, ať už jen letmo při setkání na chodbě u kávovaru nebo při dlouhé romantické večeři.

Pokud máte v plánu věnovat se činnostem, které vyžadují bystrou mysl, je karta Mág dobrým znamením. Začněte se studiem cizího jazyka, zahrajte si šachy, učte se na zkoušku nebo si přečtěte návod k mobilnímu telefonu, abyste zjistili, jaké jeho nové funkce můžete začít využívat.

Mágem může být rovněž kdokoli ve Vašem okolí. Vnímejte i pozitivní magické momenty, na které narazíte. Zdá se Vám někdo výmluvnější než dříve? Nebo na Vás působí doslova kouzelně? Možná za tím vězí Mág. Buďte ovšem také ostražití, zda se Vás někdo nesnaží oklamat. Magická schopnost přesvědčivosti může být živena i nekalými úmysly. Příkladem jsou kostky, které před Mágem na stole leží. Ty mohou být zdrojem zábavy, ale pokud jejich magickému kouzlu propadnete, stávají se kostky také symbolem hazardu, který se Vám může vymstít.

Rizika této karty jsou především přecenění a selhání. Mág není rozhodně všemocný a nesmíte zcela podlehnout jeho kouzlu. Nastudovat celou encyklopedii Britannica za jedinou noc se Vám jistě nepodaří. Stejně tak, pokud jste dosud byli velmi ostýchaví, Mág Vám nepomůže zvládnout tři schůzky za jeden večer. A po pěti skleničkách vodky by byl unavený nejen jazyk Mága, ale i ten Váš. Nepropadněte proto sebeklamu a Vaše schopnosti posuzujte raději střídmě.

Mág je vodítkem, jakým směrem vykročit. Snažte se využít a rozvinout všechny jeho aspekty, které zvýší Vaši přitažlivost i šarm a pomohou Vám lépe vyjadřovat myšlenky i pocity. Mág bude jen průvodcem krok za krokem na cestě Vašeho postupného zdokonalování.


Spravedlnost

Klíčové pojmy: rozvážnost, zásadovost, smíření, rovnováha, nerozhodnost, pochyby.

Spravedlnost je rozvážná a úctyhodná strážkyně stability. V rukách svírá váhy a meč. Váhy připomínají, že Spravedlnost dbá na to, aby každý svůj čin i každé své slovo pečlivě zvážila. Meč je znamením dodržování pořádku a varovným signálem pro každého, kdo by chtěl uvrhnout svět Spravedlnosti do chaosu či bezpráví.

Určité principy a pořádek jsou Spravedlnosti vlastní. Rozhoduje se vždy pouze díky zralému uvážení a ne na základě intuice, instinktů nebo nálady. Aby se vyvarovala chyb, přemýšlí o důležitých věcech i ve smutku i v radosti. Jen tak může zjistit, jestli její rozhodnutí obstojí v dobrých i zlých časech. A Vy se můžete její rozvážností inspirovat.

Pokud sníte čokoládu a poté se zakousnete do sladkého jablka, bude Vám toto jablko připadat kyselé. Pokud si postavíte běžný dům hned vedle luxusní vily s bazénem a golfovým hřištěm, budete si připadat chudí. Ale pokud se ocitnete na saharské poušti spoře oděni a jen s obyčejnou lahví vody, můžete si připadat nakonec bohatí. Spravedlnost to ví, a proto vzhlíží nejen k bohatým, ale i k chudým. Jedni ani druzí nejsou o nic lepší, jen mají často rozdílné osudy.

Zvážit všechna pro a proti ve složitých situacích, kdy se svět mění mnohdy ze dne na den, je těžké a někdy i nemožné. Co platilo v pátek, je již v pondělí jinak. Spravedlnost proto musí být smířena sama se sebou a s tím, že její úspěch vždy bude doprovázen pochybami a nerozhodností. To proto, že běh světa nelze zastavit.

Vyvážené dělení Vaší energie a volného času mezi rodinu i přátele je velmi důležité, aby bylo Spravedlnosti učiněno zadost. Zamyslete se také například, zda neutrácíte pro vlastní potěšení více, než si můžete dovolit. Vše, co děláte, má dopad nejen na Vás, ale i na Vaše nejbližší. A Vaše jednání by mělo být spravedlivé ve všech ohledech.

Meč, který Spravedlnost svírá, připomíná nutnost odplaty – dát někomu, co si zaslouží. Spravedlnost je chladná a když už se rozhodne meč pozvednout, není její motivací hněv. Hněv totiž zatemňuje rozum a dobrý úsudek. Pokud Vám někdo neodpoví na dlouhý dopis, druhý mu již psát nemusíte. Pokud Vám někdo dvakrát slíbí pomoc a Vy se jí nedočkáte, je zbytečné na ní čekat do třetice. A pokud zrušili z důvodů úspor vysílání Vaší oblíbené televizní stanice, zkuste o tom přemýšlet jako o výzvě, jak dál pozitivně nakládat s Vašim volným časem. Zklamání je v takových případech samozřejmě na místě, nikoli však hněv. Spravedlnost ví, že lidem se nakonec vrací to, co světu sami dávají.

Pokud máte naopak pocit, že k Vám osud není spravedlivý v současnosti, můžete Spravedlnost vnímat jako příslib do budoucna. Stane se, že na Vás nebo někoho z blízkých dolehne nemoc nebo neštěstí, které jste si sami nezavinili. Spravedlnost je pak vyšším principem, který Vám pomůže vnímat tyto těžkosti s klidem, odvahou a odhodláním.

Spravedlnost přináší smíření pro každou duši a dává také řád celému světu. Snažte se proto mít radost z obojího.


Mírnost

Klíčové pojmy: harmonie, vyrovnanost, zdraví, sjednocení, shon, nerovnováha.

Mírnost je andělem strážným. V rukách drží dvě nádoby, jejichž obsah pečlivě mísí. Jde o připomínku historického způsobu mísení vody s vínem. Je ale dobré chápat tento akt v širším smyslu. Nádoby představují spojitost světa a našich činů. Tak jako vodu zamíchanou do vína nelze získat zpět, i naše činy tvoří ve světě nevratný proud událostí.

Mírnost se snaží o docílení harmonického života. Tato karta Vám bude proto dobrým vodítkem při přemýšlení o rovnováze Vašeho jednání.

Mnoho lidí si nerovnováhu ve svém životě ani neuvědomuje a snaží se ji nahradit zvýšeným úsilím. Pokud by někdo rád sportoval, ale nedělá to, přihlásí se třeba hned na velký běžecký závod. I když doběhne mezi posledními, může mít alespoň pocit, že dohnal ztracený čas. To proto, že mnozí jiní, kteří běhají pravidelně pro radost, se třeba ani nepřihlásili. On se ale zúčastnil něčeho velkého.

Jiný člověk vede vyčerpávající život a má pocit, že týdenní odpočinek o Vánocích vynahradí všechny probdělé noci i víkendy v práci. Jenže nakonec zjistí, že už odvykl relaxaci a o svátcích pro změnu dohání s přáteli na večírcích, co se jen dá. Kruhy pod očima nakonec třeba zlepší plastická operace, ale celkové vyčerpání a zničené zdraví lze nahradit jen těžko.

Další jezdí po světě a nemá čas na svoji rodinu. Když se najednou vrátí a chce své blízké zahrnout přízní, dárky a vyprávěním, zjistí, že čas je nenávratně pryč. Promarněné zážitky nevrátí zpět ani dobré fotografie nebo záznam z kamery.

Mírnost je proto uměním sjednocování protikladů. Jen těžko lze být 16 hodin denně v práci a zároveň mít spokojenou ženu a děti. Těžko lze také třeba udržovat několik mileneckých vztahů současně. Nebo se starat o dům, zahradu i chalupu zároveň. Vyváženost Vašeho jednání je jednoduše důležitá. Vše, co děláte, má dopad nejen na Vás, ale i na Vaše nejbližší. Proto odhadnout správnou míru, zhodnotit vlastní možnosti a především stanovit si priority, je životní otázkou pro každého bez výjimky..

Tato karta je proto varováním pro všechny, kteří nežijí v rovnováze. Ať už to přeháníte s prací, jídlem, pitím, penězi nebo čímkoli dalším, zamyslete se, nakolik tím škodíte sobě i všem okolo Vás. Mírnost je Anděl strážný, který Vám může pomoci při uzdravení Vašeho těla i nápravě životního rytmu.

Dosáhnout harmonie je však možná těžší, než dosáhnout většiny Vašich cílů. Abyste si sami sebe mohli vážit, nemusíte mít nutně vysoké cíle, jako třeba vyšplhat na Mount Everest nebo podniknout cestu kolem světa. Snaha o harmonický život je totiž sama o sobě velmi úctyhodným a náročným cílem.


Soud

Klíčové pojmy: poctivost, slušnost, nezištnost, potěšení, odplata, odsouzení.

Tato karta zobrazuje výjev posledního soudu popsaný v Bibli. Troubící anděl zvěstuje příchod této události. Všichni mrtví vstávají z hrobů, aby byli souzeni. Každému je pak při posledním soudu odplaceno podle jeho skutků. Každý dojde buď věčné spásy nebo zatracení.

Je lhostejné, zda jste křesťané, budhisté, jiného vyznání či úplní bezvěrci. Tarotová karta Soud používá zobrazení tohoto biblického tématu pouze jako prostředku inspirace a zamyšlení. Poslední soud je proto hlavně připomínkou nutnosti posuzovat naše skutky. Anděl na kartě se dívá přímo do Vašich očí. Je tedy na Vás, abyste se souzení alespoň pro tuto chvíli ujali Vy sami. Zamyslete se, zda Vaše skutky jsou v souladu s Vaším přesvědčením. Poté postupujte dále – zamyslete se, zda Vaše přesvědčení je i v souladu s jednotou celého vesmíru.

V životě jde totiž o více než jen o individuální zájmy. Karta Soud Vás právě proto upozorňuje na nutnost širšího posuzování Vašich činů. Jde v principu o to, abyste sledovali i vyšší zájmy, než jen ty vlastní, osobní. Dobra a zlo má mnoho podob. Naprostým základem je však úplně obyčejná lidská poctivost a slušnost.

Lidé jsou jako stromy. Pokud má některý špatné kořeny, není možné, aby rostl vzhůru k nebi. Je třeba, aby byl zdravý a mohl dosáhnout skutečné duchovní velikosti. Kořeny představují naše etické vlastnosti, ze kterých vyrůstají veškeré činy. Ty mohou nabývat úctyhodné podoby (koruna vzrostlého stromu) nebo, jsou-li špatné, zůstanou jen nízkým, byť třeba vydatným porostem (tráva a plevel).

Pokud soudíte, vždy se snažte o nestrannost. Každý člověk i věc má vrozené nějaké předpoklady a některé další jej formují časem nebo výchovou. Pokud budete soudit podle Vašich očekávání a ne nestraně, budete zklamáni a Vaše soudy mohou škodit Vám i okolí. Když zasadíte semínko smrku, nemůžete očekávat, že z něj vyroste jabloň nebo třeba růže. Ale může z něj být krásný smrk, pokud o něj budete pečovat a okolnosti budou příznivé. Nesmíte proto smrk soudit, za to že je smrkem, když je to jeho podstata.

Karta Soud rovněž připomíná, že vrcholem životního snažení je naše povolání. To nelze zaměňovat s prací nebo zaměstnáním. I když všechna tato slova popisují na první pohled totéž, je povolání něčím vyšším a podstatně důležitějším.

Práce je něco, co nás zaměstnává dennodenně v podstatě z nutnosti a pro obživu. Zatímco povolání je činností, která má hlubší význam. K povolání byl člověk skutečně (shora) povolán – sleduje tak vyšší princip. Vykonávání povolání je proto otázkou cti a niterného naplnění. Nezáleží přitom, zda Vašim povoláním je natírat ploty, stříhat vlasy nebo stavět domy. I obyčejný zedník může cítit, jak mnoho jej práce naplňuje, pokud vnímá, že výsledek jeho snažení ovlivňuje další lidské životy někdy i po následující generace. Pokud vnímá, že tato práce je jeho skutečným povoláním.

Pokud před sebou máte kartu Soud, přemýšlejte tedy, zda Vaše práce je i Vašim skutečným povoláním. A zda činy, které rozséváte do světa kolem sebe, budou sloužit dalšímu růstu poctivosti a nezištnosti. Bez vnitřní velikosti, kterou takto získáváte, nemá totiž smysl hledat poznání vyšších kvalit našeho bytí.


Poustevník

Klíčové pojmy: stárnutí, odloučení, nadhled, meditace, samota, úbytek sil.

Poustevník je stárnoucí mudrc, který žije v odloučení. Věnuje se meditaci a rozjímání o životě. Zajímá ho především minulost. Jeho pohled směřuje doleva, což naznačuje zpětný pohled v čase. Kdyby byl otočen na druhou stranu, připomínal by nám pohled do budoucnosti. Poustevník je zahalen do teplého pláště proto, že ztělesňuje podzim života.

V ruce má hůl a lucernu. Lucerna je zdrojem světla a světlo je zdrojem poznání. Poustevník kráčí ve své mysli vzpomínkami zpět a lucernou osvětluje dávné zážitky. Ty vystupují ze tmy zapomnění. Poustevník tak postupně prochází a hodnotí svůj život. I Vy se můžete po jeho vzoru ponořit do vzpomínek a uvažovat, co se Vám do dnešního dne podařilo lépe a co hůře. Zavřete oči a meditujte. Lucernou se pak stane Vaše vědomá mysl, která rozjasní potemnělá zákoutí Vaší minulosti.

Nejistý krok vyžaduje oporu. Hůl ve druhé ruce Poustevníka je tak připomínkou stáří. To přichází nenápadně a je potřeba se s ním vždy smířit. Nejlépe pak být na něj připraven již předem.

Jsou dvě možnosti, proč se Poustevník odebral do ústraní. Jednal dobrovolně a odešel proto, aby načerpal novou energii. Být ve společnosti je totiž mnohdy povzbuzující, ale i vysilující. A pouze samota pomáhá koncentrovat myšlenky a dodává schopnost hledat nové prameny ve Vašem nitru. Je však možné, že Poustevníkova samota je i vyústěním nezájmu jeho okolí. Byl tedy do své samoty uvržen nedobrovolně? Musíte sami najít takovou odpověď, která je bližší Vašemu osobnímu příběhu.

Zamyslete se prvně, zda ve Vašem blízkém okolí nespatřujete někoho, jehož osud se podobá příběhu Poustevníka. Někoho, kdo by si zasloužil a uvítal Vaši pozornost, aby byl vytržen ze spárů osamění. Žít na okraji zájmu může být trpké a bolestné. I když je stáří možná ještě daleko, Vašich sil určitě bude během let ubývat. A pokud budete mít to štěstí, jednou také zestárnete.

Zkuste ale začít uvažovat i sami nad sebou jako Poustevníkem. Nenacházíte se nyní v období, kterému by prospělo stáhnout se více do ústraní? Samota Vám může přinést odpočinek i potřebný nadhled. Poustevníkem je možné se stát i jen na pár hodin týdně. Vymanit se z kolotoče závazků a pracovních povinností – mít čas meditovat, relaxovat, přemýšlet.

Pokud v klidu zhodnotíte, že svůj život žijete správně, dodá Vám to hrdost a nové síly. Budete pak snáze pokračovat v dosavadním snažení s vědomím, že každý Váš krok má skutečně smysl a přináší Vám naplnění. A pokud zjistíte, že Vaše životní cesta není úplně v souladu s Vaším přesvědčením, můžete se stát skromným Poustevníkem. Třeba jen dočasně. Nalezení vnitřního smíru je otázkou času a odříkání.


Viselec

Klíčové pojmy: alternativa, vzdor, vyčkávání, obětování, neschopnost, bezmoc.

Viselec je muž pověšený za jednu nohu na laně. A proč setrvává v této netradiční a na první pohled nepříjemné poloze? Vysvětlení jsou v zásadě dvě.

Může se jednat o někoho, kdo si zasloužil trest, a proto byl přivázán k šibenici. Na tomto místě musí trpět a nést následky svého jednání. Je však zřejmé, že jeho provinění nemohlo být příliš vážné. Jinak by totiž byl jeho trest výrazně přísnější.

Máme tak před sebou někoho svéhlavého, nejspíše rebela, který jde proti společenským zvyklostem. Viselec je tak dobrým symbolem vzepření se společnosti a tradicím. Viselec je ten, který nejen jinak smýšlí, ale i jinak jedná. Kdyby si své názory nechal pouze pro sebe, neměla by jej většinová společnost zač trestat.

Viselec může být ekolog, bojovník za odzbrojení nebo politický aktivista. Ale stejně tak i někdo, kdo odmítá pečovat o své zdraví, kariéru nebo bankovní konto. Prostě kdokoli, kdo nesdílí běžně uznávané názory a má odvahu občas vykročit proti proudu společenských konvencí. Odplatou za to je mu dočasná ztráta svobody a bezmoc.

Jestli cítíte, že je Viselec součástí Vaší povahy, přijměte jej jako výzvu k úvahám, jak skloubit Vaše jednání s okolním světem. Zamyslete se třeba, kdy jste naposledy měli nepříjemnost s nějakým úřadem nebo institucí a jak byste se zachovali v takové situaci příště. Pokud jako Viselce vnímáte někoho z Vašich blízkých, přemýšlejte, jak mu pomoci v jeho strastech. Určitě nezměníte jeho názory, ale třeba najdete lepší cestu, jak se vyvarovat společenské odplaty.

Existuje však i druhý způsob, jak lze nahlížet na tuto kartu. Viselec má v provaze upevněnou jen jednu nohu a ruce má schované za zády. Nevíme tedy, zda jsou spoutané či nikoliv. A pokud nejsou, můžeme si s trochou nadsázky myslet, že Viselec na laně cvičí, případně si jen protahuje záda. Setrvává v této netradiční poloze, protože mu to přináší úlevu, potěšení a hlavně obrácený pohled na svět.

Svět vzhůru nohama – vidět věci z jiné perspektivy, to je to, co láká dobrovolného Viselce. Převrácený svět je pro něj hodnotnou inspirací. Tento Viselec je umělcem, vynálezcem či vizionářem.

Ať už na Vás tato karta působí jakkoli, její možné poselství vždy doprovází fakt, že Viselec je pro danou chvíli člověk s omezenými možnostmi jednání. Takový, který na čas ztratil svoji moc. Ať již dobrovolně či nedobrovolně. Musí nyní obětovat své pohodlí. Pouze vlastní obratnost nebo vyčkávání jej uvedou opět do přirozené polohy. Je to daň za jeho svobodného ducha nebo netradiční názory.


Hvězda

Klíčové pojmy: očista, úroda, nahota, souznění, zranitelnost, sobectví.

Hvězda ukazuje mladou nahou dívku, nad níž září celá obloha. V rukách dívka drží dva džbány, ze kterých teče voda do řeky i na zemi. Hvězda je tak kartou úrody a regenerace. Životodárná voda jako by ve džbánech přímo pramenila. Díky ní se zelená celá krajina a také vody v řece přibývá.

Nahota, kterou tato karta ukazuje, v sobě skrývá proces očištění. Souznění s přírodou nám připomíná skutečnou lidskou podstatu. Vzpomínku, že na svět přicházíme zcela nazí. A pod všemi převleky, tituly i společenským postavením zůstáváme v hloubi duše nazí i po celý život.

Hvězda je tak inspirací pro pohroužení se do vlastního nitra a hledání úrodných pramenů. Ty dodávají energii našemu každodennímu snažení. Upřímnost našich cílů je vyjádřena nahotou Hvězdy. Neupřímné jednání se totiž snadno vyčerpá, pokud nedojde rychle k cíli. Zatímco upřímná snaha je často věčná, protože ji živí vnitřní pramen potěšení a pocitu sounáležitosti.

Představte si třeba, že máte celé dny přikyvovat nadřízenému, se kterým nesouhlasíte a je Vám osobně nepříjemný. Pokud Vás brzy nepovýší, jistě Vás takový život přestane po čase bavit. Stejně tak, pokud si vyberete partnera jen pro peníze a majetek, brzy Vám s ním dojde trpělivost. Zatímco když s někým sdílíte život skutečně z lásky, neodradí Vás jeho vrtochy, nemoci ani projevy stáří. Rovněž v práci, kterou vykonáváte s vnitřním přesvědčením, budete trávit i hodiny přesčasů bez ohledu na honorář, protože je to pro dobro věci a protože Vás taková práce baví.

Díky Hvězdě zkuste Vaši mysl očistit od všeho, co není upřímné a co Vás proto zatěžuje. Soustřeďte se na to, co je Vaším posláním. Každodenní péče a Vaše starostlivost je jako zalévání zahrady Vašeho života bezednými džbány.

Být Hvězdou překvapivě neznamená jen vynikat mezi ostatními, ale také nalézt své místo v patřičném souhvězdí. Pokud se díváte na oblohu ve městě, uvidíte jen pár nejjasnějších hvězd. Pokud však vyrazíte do přírody, uvidíte jich nespočet. Kdybyste na všechny ostatní zapomněli, riskujete, že Vás zaslepí sobectví. Hvězdou je totiž každý, i když není třeba nejjasnější na obloze. Tato karta Vás proto vybízí, abyste našli své pravé místo na obloze. Ve společnosti ostatních budete zářit a zároveň zůstanete součástí celku - souhvězdí.

Skrze opravdovost a upřímnost se možná alespoň přiblížíte ráji na zemi, kdy nahota byla součástí života čisté lidské duše. Každý, kdo se rozhodne vystavovat vlastní nitro bez jakékoli přetvářky, se ale stává zranitelným, protože odhaluje bez zábran vše ze své podstaty. Odměnou je mu však pocit souznění s vlastním přesvědčením, který přináší klid a mír do života.


Víra

Klíčové pojmy: víra, naplnění, přesvědčení, rozjímání, zaslepení, pochyby.

Víra představuje moudrého muže, který nalezl to, co mnohému schází, totiž víru. Promlouvá se svými učedníky o životě, jeho potěšeních i útrapách.

Víra je to, co dává našemu životu smysl. A nemusí to být nutně víra náboženská. Obyčejné přesvědčení, že konat dobré skutky se vyplácí a že zlo plodí jen další zlo, je důležitým pilířem našeho každodenního snažení.

Když večer uleháme, měli bychom mít pocit, že každý náš skutek zapadá do mozaiky smysluplné cesty našeho osudu. I zdánlivě promarněný den tak může být výzvou k tomu začít dělat věci jinak. Životní nepřízeň představuje zkoušku. Pokud Vám nevyšel dlouho očekávaný obchod nebo třeba někdo z Vašich blízkých onemocněl, zkuste to přijmout jako zvláštní "dar" shůry. Pouze s vírou, že všechny věci v životě mají smysl, a to nejen ty dobré, ale i zlé, můžete přestát i těžká životní období.

V moderním světě je málo víry, která tvoří nepomíjivé duchovní bohatství každého, kdo ji má. Lidé, co víru nemají, někdy zbytečně hazardují se životem. Odměnou je jim jen krátkodobé povzbuzení v moři marnosti. Jiní se bojí zastavit a začít hlouběji rozjímat o svém životě. Prázdnota, která se v něm může ukrývat, je často přehlušena jměním a uznáním okolí. Jenže nový počítač jednou zastará, tričko vyjde z módy a auto, které žádalo možná více péče než vlastní rodina, zreziví. Teprve pak si člověk uvědomí, jestli všechny tyto věci opravdu sloužily na cestě hlubšího životního naplnění jemu, nebo jestli kvůli těmto věcem člověk jen zapomněl na své povrchní bytí.

Pokud se podíváte kolem sebe, zjistíte, že chyby jsou lidské. Každý náš čin nemůže být v souladu s naším přesvědčením a drobné poklesky jsou zkouškou naší víry. Pokud máte držet dietu a dáte si po měsíci strádání pro radost tučný párek, není to zločin. Špatná je touha záměrně a vědomě škodit sobě nebo druhým. A to z důvodu víry slepé nebo vůbec žádné. Kdo si zapálí jednu cigaretu, nemusí ještě zoufat, že je kuřák. Pokud si ji ovšem s radostí zapálí v lese, protože je mu srdečně jedno, jestli shoří, pak je to u něj s vírou špatné.

Slepá víra je obdobně nebezpečná, jako když není v člověku víra žádná. Vášnivý stoupenec sekty Vám může být stejně nebezpečný jako ten, kdo nevěří ani sám sobě. Proto se víra musí snoubit s rozumem.

Víru nelze nikomu vnutit ani ji nelze jednoduše získat. Víra je hluboké přesvědčení o tom, že každý krok v našem životě má smysl. I přes naši snahu určovat běh života občas zjišťujeme, že jsme bezmocní. Měli bychom se v takových chvílích zastavit a rozjímat. Věci se na světě dějí tak, jak mají, ať se nám to líbí nebo ne. A jen s vírou najdete snáze klid v bouřlivých časech nebo ve strádání.


Síla

Klíčové pojmy: touha, odvaha, instinkt, sexualita, žárlivost, hněv.

Síla zobrazuje odvážnou ženu, která dokáže zkrotit divoké zvíře po jejím boku. Má tak k dispozici skutečnou vášeň a mohutnou sílu. Buď tyto vlastnosti dokáže ovládnout a využít je ve svůj prospěch, nebo jimi může být přemožena a pohlcena.

K vykonání mnoha činů je možné použít buď inteligenci nebo sílu. Tato karta naznačuje, že motivací pro Vaše konání bude právě nezměrná odvaha a niterná touha. Něco přirozeného, silného a instinktivního hluboko ve Vás.

Tlama zvířete je plná zubů a ukazuje, s jakou chutí a odvahou se můžete pustit či doslova zakousnout do jakékoli činnosti. Energie, kterou máte k dispozici, bude směřovat do oblasti mezilidských vztahů. Tam, kde se může setkat se svým stejně instinktivním protějškem.

Karta Síla tak může být znamením pro zvýšení společného úsilí mezi Vámi a kolegy v práci. Pokud se Vaše Síla setká s nepochopením, vyústí naopak snadno v rivalitu. Síla může přinést rovněž novou jiskru Vašemu svazku či partnerství. Bezprostřední elán je vždy dobrým základem pro zpestření láskyplného vztahu. Přináší také oživení do vybledlých zákoutí letitých manželství. Síla je mocný zdroj energie, který musíte jen aktivně nasměrovat.

Síla je příznačná také pro pubertální nespoutanost. Jedná se o období, kdy se dostává ke slovu opravdový chtíč. Sex má pak neuvěřitelnou moc motivovat člověka k vynaložení obdivuhodného úsilí, jak zaujmout svůj vytoužený protějšek. Lidská touha je v tomto období divoká a potřebuje proto důsledné vedení. Jinak hrozí, že následky bezhlavého jednání budou nepříjemné pro všechny.

Nezapomeňte ani na to, že Síla se může projevit i ve Vašem okolí. Třeba to budete právě Vy, kdo se stane objektem toužebného zájmu. Buďte pozorní a nechejte se překvapit.

Pokud už nepatříte mezi "náctileté", ale přesto cítíte v kostech silnou touhu podělit se o Vaši náklonnost s někým druhým, buďte obezřetní. Dejte si pozor na takzvanou druhou mízu. Možná ještě stále toužebně hledáte ten pravý protějšek pro duševní či tělesné splynutí. Ale možná si jen chcete dokázat, že ještě nepatříte do starého železa. Nebo hůře – možná se chcete z hněvu či žárlivosti někomu třeba i mstít. Vyvarujte se proto impulzivnosti a dbejte na upřímnost Vašich záměrů.

Síla dodá Vašemu jednání opravdovou vášeň a hloubku. Intenzita Vašeho prožívání může být nyní nápadně odlišná. Připravte se proto na silné zážitky. Buďte však ve střehu. Síla je jako oheň – dobrý sluha, ale zlý pán.


Velekněžka

Klíčové pojmy: vyrovnanost, nezávislost, svoboda, samostatnost, lhostejnost, odcizení.

Velekněžka je sebevědomá a vyrovnaná, protože dosáhla rovnováhy mezi svými touhami a možnostmi je uskutečnit. Taková rovnováha je velmi vzácná a pro mnohé tajemná. Velekněžka drží v rukou knihu, ze které čerpá poznání. Moudrost totiž tvoří nejméně pomíjivou životní hodnotu. Z moudrosti pramení i duchovní energie, která dává člověku sílu a nezávislost.

Pokud Velekněžka cítí nespokojenost, má vždy dvě možnosti volby. Může zvýšit své snažení, aby dosáhla toho, po čem touží. Nebo může přehodnotit své cíle a uskromnit se. Obě cesty, pokud jsou završeny úspěchem, vedou ke stavu vnitřní vyrovnanosti. Pokud například toužíte po drahém obraze v galerii, můžete se snažit získat dostatek prostředků k jeho zakoupení. Nebo se prostě smířit s tím, že Vám postačí jeho reprodukce, vzpomínka na něj nebo jen procházka mezi podobnými díly v muzeu.

Snížit laťku vlastních očekávání lze však často jen díky namáhavé duševní práci. Pokud nemají v obchodě Vaši oblíbenou značku sýru, snadno sáhnete po jiném nebo zkusíte další obchod. Stává se ale také, že nemůžete studovat vysněnou školu nebo Vás přestane milovat partner. To jsou těžké chvíle, kdy často nelze již cokoli dělat a kdy nezbývá jiná cesta, než se s takovou situací smířit.

Místo řešení však často přichází obyčejné zapomnění. Snaha nechat nepříjemné zážitky zapadat sněhem čerstvých událostí mnohdy vyústí v to, že sníh po čase roztaje a člověk se potýká znovu a znovu se starými strastmi. Pokud se Vám ovšem podaří dojít ke skutečnému vnitřnímu smíření s těžkou situací, objevíte v sobě nový životní pramen, který Vás učiní silnějšími a vyrovnanějšími.

Život Velekněžky je svobodný. Čím méně pout si k věcem vytváří, tím méně na nich musí lpět a tím méně se může dočkat jejich ztráty a zklamání. Pokud ani Vy nebudete trvat na drahém autě, velkém domě nebo na jednoznačné pracovní pozici, nebudete se muset bát jejich ztráty.

Jiné je to ale s lidskými vztahy. Pokud by se člověk úplně vzdal hlubokých citů a vztahů ke svým blízkým, ztratí důležitou životní náplň, stane se lhostejným a jeho život prázdným. Je však potřeba mít na paměti i v oblasti lidských vztahů, že jsou pomíjivé obdobně jako věci fyzické. A lpění na vztazích přináší nakonec pouze bolest a nesvobodu. Lidský život i každý vztah je konečný.

Pomíjivé jsou tedy nejen věci, ale i lidské životy. Velekněžka se proto raduje z každého dne, který ji dovolí užít si přítomnosti spřízněných duší. Má však na paměti, že tento stav může kdykoli pominout. Nemarní čas. A pokud nastane chvíle nedobrovolného rozloučení, netruchlí. Ví, že vše na světě má svůj začátek i konec. Jen tak může být Velekněžka vyrovnaná a spokojená.

Naděje

Nepřízeň

Most

TOPlist